Κατασκευή Πισίνας:

Τα κύρια στάδια της κατασκευής πισίνας από μπετόν :

 1. Χάραξη και εκσκαφή. Βάσει σχεδίου κάτοψης και τομής καθορίζονται οι διαστάσεις και το βάθος που θα έχει η πισίνα σε αυτό το στάδιο.
 2. Στη συνέχεια στρώνεται το μεταλλικό πλέγμα.
 3. Ακολουθούν οι υδραυλικές αναμονές, οι σωληνώσεις, η εγκατάσταση των φωτιστικών και των διακλαδώσεων, τα περιμετρικά δίκτυα (αν είναι υπερχείλιση η πισίνα) και υδραυλικά εξαρτήματα τα οποία θα καλυφθούν με μπετόν.
 4. Τοποθετείται εσωτερικά ο ξυλότυπος (καλούπια).
 5. Στη συνέχεια γίνεται η σκυροδέτηση της πισίνας.
  Γίνεται το σιδέρωμα των τοιχίων και του πυθμένα.
 6. Μετά την αποξήλωση των καλουπιών, γίνεται η μόνωση και στεγανοποίηση της πισίνας με δύο χέρια επαλειφώμενο μονωτικό υλικό και βούρτσα.
 7. Καλύπτεται ο πυθμένας της πισίνας με το μπετόν και ολοκληρώνεται η μορφοποίηση της πισίνας.
 8. Στο τελευταίο στάδιο, γίνεται η εσωτερική επένδυση της πισίνας με blaster, με πατητή τσιμεντοκονία, με βάψιμο με εποξειδική ρητίνη ή με τοποθέτηση πλακιδίων , βοτσάλων (pebble) ή ακόμα και ψηφίδας.
 9. Σε περίπτωση επένδυσης με πλακάκι, βότσαλο ή ψηφίδας γίνεται και το στοκάρισμα με εποξειδικό στόκο 2 συστατικών.

Όλα τα παραπάνω είναι υψηλής σημασίας γιατί οποιαδήποτε αστοχία ή παράλειψη τεχνικής φύσεως θα φέρει ακόμα μεγαλύτερο κόστος για την διόρθωση και εκ νέου ανακατασκευή της πισίνας

 

Τι τύπους κατασκευής πισίνας έχουμε;

Οι βασικοί τύποι κατασκευής πισίνας είναι δύο και είναι οι συμβατικές και οι προκατασκευασμένες πισίνες. Αλλά οι συμβατικές πισίνες έχουν και μικρότερες υποκατηγορίες με βάση την κατασκευή που αξίζουν να αναφερθούν. Αυτές είναι οι παρακάτω:

 1. Η κατασκευή συμβατικής πισίνας από μπετόν, όπου δεν υπάρχει περιορισμός σε διαστάσεις ή μέτρα βάθους και υλικά εφόσον υπάρχουν οι απαιτούμενες άδειες κατασκευής.
 2. Η κατασκευή πισίνας με καταρράκτη, όπου υπάρχει ελεύθερη υπερχείλιση του νερού από την μία πλευρά ή τις δύο πλευρές της πισίνας και χαρίζει μοναδική αισθητική. Επίσης ο καθαρισμός είναι ευκολότερος.
 3. Η κατασκευή πισίνας με skimmers, όπου δεν χρειάζεται να κατασκευαστεί δεξαμενή και μειώνεται σημαντικά το κόστος
 4. Η κατασκευή πισίνας με υπερχείλιση, που ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη κατασκευή της με περιμετρική υπερχείλιση που σας εξασφαλίζει επιφάνεια νερού στην ίδια στάθμη με τον περιβάλλοντα χώρο. Εδώ είναι εμφανώς καθαρότερο το νερό λόγω του ότι το νερό καλύπτει όλο το επιχείλιο και φτάνει να υπερχειλίζει σε όλες τις πλευρές της πισίνας.
Διαβάστε Επίσης  Η κατασκευή πισίνας βήμα προς βήμα

Υπάρχουν και οι προκατασκευασμένες πισίνες, όπου απαιτείται μόνο άδεια μικρής κλίμακας και με τις οδηγίες και την κατεύθυνση επιβλέποντα μηχανικού κατασκευής οι διαδικασίες γραφειοκρατικά είναι ευκολότερες.

 

Τι άδειες χρειάζεται η κατασκευή πισίνας;

Αναλυτικά για την κατασκευή πισίνας συμβατικής χρειάζεται τα παρακάτω να σταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες:

 1. Αίτηση (με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου).
 2. Μισθωτήριο ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου.
 3. Οικοδομική άδεια της κολυμβητικής δεξαμενής
 4. Σχεδιαγράμματα και Γενικό Τοπογραφικό από Μηχανικό
 5. Έκθεση Τεχνικής Μελέτης περί των συνθηκών κατασκευής και λειτουργίας της πισίνας,
 6. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή μηχανικού
 7. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα δηλώνει ποιον ή ποιους ορίζει επόπτες ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών.
 9. Βεβαίωση από αρμόδιο φορέα ότι ο επόπτης ασφαλείας της δεξαμενής γνωρίζει να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.
 10. Βιβλιάριο υγείας από την Δ/νση Υγιεινής
 11. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 12. Βιβλιάριο υγείας από τη Δ/νση υγιεινής

Φόρμα
εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αρχική Σελίδα
Τηλέφωνο
Ζητήστε Προσφορά