ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Previous
Next

Κατασκευή Πολυεστερικής Πισίνας

Οι συνθετικές πισίνες κατασκευάζονται κυρίως από πολυεστέρα, ενισχυμένες με ίνες υάλου (fiberglass) με γνώμονα την αισθητική αλλά και την άριστη λειτουργία. Οι συνθετικές πισίνες δεν απαιτούν εσωτερική επένδυση, σε αντίθεση με τις μεταλλικές.

Η τοποθέτηση των συνθετικών δεξαμενών ακολουθεί την εκσκαφή του εδάφους και την κατάλληλη προετοιμασία του πυθμένα, στον οποίο διαστρώνεται λεπτή άμμος σε πάχος 15 cm ή δημιουργείται υπόστρωμα από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα.

Στις δεξαμενές μεγάλων διαστάσεων απαιτείται συνήθως η κατασκευή ισχυρής βάσης οπλισμένου σκυροδέματος.

Μετά την τοποθέτηση της πισίνας, τα κενά μεταξύ των πρανών της εκσκαφής και της δεξαμενής συμπληρώνονται με άμμο ή αραιό σκυρόδεμα. Κατά τη διαδικασία αυτή η άνω ακμή της πισίνας σταθεροποιείται με τη χρήση πρόσκαιρων δοκίδων προς αποφυγή ενδεχόμενης μετακίνησης από την πίεση του νωπού σκυροδέματος.

Ακολουθεί η πλήρωση της πισίνας με νερό, με στόχο τη συμπύκνωση του εδάφους έδρασης, η οποία κρίνεται απαραίτητη λόγω του περιορισμένου βάρους των συνθετικών υλικών.

Χαρακτηριστικά τους :

  • είναι η χαμηλή κατανάλωση
  • η εύκολη συντήρηση
  • η ασφάλεια στην δημιουργία εφέ με το υδάτινο στοιχείο(λόγω του οτι μεταφέρεται φως και όχι ρεύμα)

Οι λόγοι είναι οτι :

  • δεν χρειάζεται να κατασκευάσουμε περιμετρικό ή πλευρικό κανάλι υπερχείλισης περιμετρικά της πισίνας
  • δεν απαιτείται ένας επιπλέον χώρος νερού που λέγεται δεξαμενή υπερχείλισης και είναι απαραίτητος για την λειτουργεία της πισίνας με υπερχείλιση.
  • Εγκαθιστούμε επιτοίχιους, στεγανούς, πλαστικούς πίνακες, με υψηλό βαθμό προστασίας έναντι των μηχανικών κρούσεων.
  • Όλα τα καλώδια που χρησιμοποιούνται είναι NYY, μεγάλου βαθμού στεγανότητας για μέγιστη ασφάλεια στις διαβρώσεις και στην υγρασία.
  • Όλες οι παροχές που σχετίζονται με τα φώτα και τις εντολές καθώς και η παροχή αυτόματης πλήρωσης συνοδεύονται από μετασχηματιστές.

Φόρμα
εκδήλωσης ενδιαφέροντος