ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΜΕ SKIMMERS

Προηγούμενη διαφάνεια
Επόμενη διαφάνεια

Κατασκευή Πισίνας από Μπετόν με Skimmers

Προτείνεται σε πισίνες μικρού μεγέθους λόγω του σημαντικά χαμηλότερου κόστους κατασκευής. Όταν η πισίνα κατασκευάζεται με skimmer δεν απαιτείται η κατασκευή δεξαμενής ή καναλιού υπερχείλισης γεγονός που μειώνει αισθητά το κόστος.Δεν υπάρχει διαφορά στην μηχανολογική λειτουργία της πισίνας skimmer σε σχέση με την πισίνα υπερχείλισης. Και στις δύο πισίνες μπορούμε να επιτύχουμε άριστη ποιότητα στην καθαρότητα του νερού.

Είναι οικονομικότερες από εκείνες με υπερχείλιση. Ο λόγος είναι ότι δεν χρειάζεται να κατασκευάσουμε περιμετρικό ή πλευρικό κανάλι υπερχείλισης περιμετρικά της πισίνας και δεν απαιτείται ένας επιπλέον χώρος νερού που λέγεται δεξαμενή υπερχείλισης και είναι απαραίτητος για την λειτουργία της πισίνας με υπερχείλιση.

Λόγω αποφυγής όλων αυτών των κατασκευών έχουμε 20% έως και 30% διάφορα στο τελικό κοστολόγιο της πισίνας μας. Η πισίνα με skimmer είναι ιδανική κατασκευή για μικρούς σχετικά χώρους.

Δεν υπάρχει διαφορά στην μηχανολογική λειτουργία της πισίνας skimmer σε σχέση με την πισίνα υπερχείλισης. Και στις δύο πισίνες μπορούμε να επιτύχουμε άριστη ποιότητα στην καθαρότητα του νερού.

Οι πισίνες skimmer πρέπει να κατασκευάζονται έως τα 60 τ.μ. περίπου.  Στην περίπτωση που η πισίνα είναι μεγαλύτερη από 60 τ.μ. συστήνουμε  να κατασκευαστεί πισίνα υπερχείλισης.

Φόρμα
εκδήλωσης ενδιαφέροντος