ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ  ΠΛΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΣΚΙΜΕΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ  ΠΛΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΣΚΙΜΕΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ  ΠΛΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΣΚΙΜΕΡ