Θέρμανση - Heat Pump(Αντλία Θερμότητας)

Θέρμανση - Heat Pump(Αντλία Θερμότητας)

Η αντλία θερμότητας αποτελείται από ένα θερμοδυναμικό σύστημα, το οποίο ανακινεί θερμότητα από τον αέρα και τη μεταφέρει στο νερό της πισίνας. Αποτελείται από έναν αεροσυμπιεστή, έναν εξατμιστήρα και ένα συμπυκνωτή υδρατμών. Στην καρδιά του εξοπλισμού, κυκλοφορεί κρυογόνο υγρό το οποίο αλλάζει κατάσταση (είτε υγρή είτε αέρια) ανάλογα την πίεση που υφίσταται σε κάθε μέρος του κυκλώματος. Αυτή η αλλαγή της φύσης του υγρού οδηγεί, από τη μια σε απορρόφηση θερμότητας και από την άλλη σε απελευθέρωση θερμότητας. Συνεπώς, η λειτουργία της αντλίας θερμότητας, η οποία κατά κανόνα εγκαθίστανται σε εξωτερικό χώρο, μοιάζει με αυτή του ψυγείου ή του κλιματιστικού
Εναλλάκτης Θερμότητας

Εναλλάκτης Θερμότητας

Ο εναλλάκτης θερμότητας είναι η συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της θερμικής ενέργειας μεταξύ δύο ρευστών που έχουν διαφορετική θερμοκρασία. Διακρίνονται δύο τύποι εναλλακτών θερμότητας: ο άμεσης επαφής και ο έμμεσης επαφής. Στον άμεσης επαφής υπάρχουν ρευστά σε διαφορετική φάση που έρχονται σε άμεση επαφή, ανταλλάσσουν θερμότητα και στη συνέχεια διαχωρίζονται πάλι. Στον έμμεσης επαφής, τα δύο ρευστά παραμένουν συνεχώς χωρισμένα και η θερμότητα μεταφέρεται μέσω διαχωριστικής επιφάνειας.
Ηλιακά Πάνελ

Ηλιακά Πάνελ

Τα ηλιοθερμικά συστήματα συλλέγουν ηλιακή ακτινοβολία και την μετατρέπουν σε θερμική ενέργεια που μετέπειτα μπορεί να παράξει ηλεκτρισμό. Υπάρχουν διάφορα είδη ηλιοθερμικών συστήματων και η διαφορά τους έγκειται στο βαθμό θερμότητας που μπορούν να παράξουν δηλαδή ως χαμηλής, μέσης ή υψηλής θερμοκρασίας συλλέκτες. Οι συλλέκτες με σωλήνες κενού (vacuum tubes) παγιδεύουν την ηλιακή ενέργεια στο εσωτερικό του γυαλοσωλήνα κενού (το κενό αέρος έχει τον μικρότερο συντελεστή θερμικής απώλειας), με αποτέλεσμα να έχουμε χαμηλές ως μηδαμινές θερμικές απώλειες στο περιβάλλον. Και με αυτόν το τρόπο πετυχαίνουν υψηλότερες θερμοκρασίες από τους συμβατικούς συλλέκτες σε συνθήκες κρύου καιρού.