Οι οπτικές ίνες βασίζουν τη λειτουργία τους στην αντανάκλαση του φωτός από την πηγή στην άκρη της ίνας, γεγονός το οποίο μας προσφέρει εντυπωσιακά αισθητικά αποτελέσματα.
Χαρακτηριστικά τους είναι η χαμηλή κατανάλωση, η εύκολη συντήρηση και η ασφάλεια στην δημιουργία εφέ με το υδάτινο στοιχείο (λόγω του ότι μεταφέρεται φως και όχι ρεύμα).
Συγκεκριμένα μπορούμε να φωτίσουμε μία πισίνα δημιουργώντας όμορφα εφέ, είτε περιμετρικά / γραμμικά με οπτική ίνα side glow (ενδείκνυται για τις πισίνες skimmer), είτε σημειακά τοποθετώντας στον πυθμένα φωτεινά σημεία τυχαία ή βάσει σχεδίου.
Για να πραγματοποιηθεί αυτό η μελέτη θα πρέπει να υλοποιηθεί στη φάση της κατασκευής της. 

 

Stars In Floor Pool Empty
Fb1c3a3d98150793ba0e21766bc29e3c  Ea Pools
4fe61b0510c031895e2078c7ced3b7bc