Έχοντας αδιαμφισβήτητη πείρα στον καθαρισμό και την επεξεργασία του νερού, προσφέρουμε λύσεις για κάθε τύπο πισίνας.

Αποσκληρυντές νερού

Με τον όρο αποσκλήρυνση εννοούμε τη διαδικασία απομάκρυνσης ιόντων ασβεστίου (Ca++) και μαγνησίου (Mg++) από το νερό, τα οποία είναι ανεπιθύμητα σε πολλές εφαρμογές όπως οικιακές, επαγγελματικές, βιομηχανικές, κ.α. καθώς δημιουργούν επικαθίσεις.

Ο πλέον κατάλληλος τρόπος απομάκρυνσης των ιόντων αυτών από το νερό είναι με τη χρήση κατιονικής ρητίνης σε κύκλο νατρίου, η οποία κατά τη διαδικασία της αποσκλήρυνσης δεσμεύει τα ιόντα ασβεστίου (Ca++) και μαγνησίου(Mg++).

Η επαναδραστηριοποίησή της (αναγέννηση) επιτυγχάνεται με τη διαβίβαση μέσω αυτής κορεσμένου διαλύματος χλωριούχου νατρίου (NaCl). Οι μονάδες αποσκλήρυνσης αποτελούνται από το δοχείο ρητίνης, την αυτόματη βαλβίδα ελέγχου και το δοχείο άλμης στο οποίο πραγματοποιείται ο κορεσμός του διαλύματος χλωριούχου νατρίου (NaCl). Οι αποσκληρυντές ανάλογα με τον τρόπο έναρξης της λειτουργίας της αναγέννησης, χωρίζονται σε χρονικούς και ογκομετρικούς.

Στους χρονικούς, η αναγέννηση προγραμματίζεται να γίνεται συγκεκριμένη ώρα και μέρα της εβδομάδας από δύο φορές την ημέρα έως και μία φορά κάθε ενενήντα εννέα ημέρες. Στους ογκομετρικούς, η αναγέννηση γίνεται με βάση την κατανάλωση νερού. Οι ογκομετρικοί αποσκληρυντές μπορεί να είναι μιας στήλης (μονοί), δύο στηλών (δίδυμοι) εναλλακτικής ή παράλληλης λειτουργίας και τριών στηλών (τρίδυμοι) όπου οι δύο στήλες είναι πάντα σε λειτουργία ενώ η μια είναι stand-by ή σε φάση αναγέννησης.

Δοσομετρικά Συστήματα

Τα δοσομετρικά συστήματα αποτελούνται από μια δοσομετρική αντλία η οποία καθορίζει την ποσότητα και τον χρόνο ρίψης του εκάστοτε χημικού για κάθε τύπο πισίνας. Τα πιο συνηθισμένα χημικά που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του νερού είναι το υποχλωριώδες νάτριο (Χλώριο σε υγρή μορφή), το ενεργό οξυγόνο και φυσικά το PH MINUS.

 

Συστήματα UV

Η απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία επιτυγχάνεται εκθέτοντας το νερό σε υπεριώδες φως από ειδικούς λαμπτήρες, αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μη ανάπτυξη μικροοργανισμών και βακτηρίων στο περιβάλλον της πισίνας, προσφέροντας την ιδανική λύση για κάθε είδους κατασκευή.